Jazz,  Stream

Oddech… w deszczu

Okrą­gli gen­tle­ma­ni w zie­lo­nych szpa­kla­kach
Na oka­ry­nach gra­ją lisz­tow­skie „Fu­ne­ra­il­les”
Na brud­nym pło­cie wisi mój ja­sno­żół­ty pla­kat
w ka­wiar­ni na we­ran­dzie ka­kao pije maj

Uli­cą idą wol­no dwa dłu­gie sznu­ry pen­sji
Na pły­tach tro­tu­aru jak bry­lant skrzy się dżet
spoj­rze­nia po­włó­czy­ste przez przy­mro­żo­ne rzę­sy
so­czy­ste są jak li­kier i pach­ną Co­eur de Je­anet­te.

Bruno Jasieński tak Jarosławowi Iwaszkiewiczowi przepisał o Wiośnie…

#jazzpospolita #poezja #jasieński #jazz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *